bạn này cũng ghê ghớm phết nhỉ

1  
bạn này cũng ghê ghớm phết nhỉ,đọc cũng có cái đúng,nhưng thường thì mình là phận con cháu,quá quắt quá mới nói phải trái với mẹ chồng,còn thì ko nên cãi lại,nếu ko biết cách nhường nhịn,ra ngoài xã hội gặp ai cũng bật tanh tách thì ko khá lên đc,ng đời cũng có câu,1 điều nhịn là chín điều lành mà