Bạn bè trên này có 4 năm mà like đến 652 phát

Bạn bè trên này có 4 năm mà like đến 652 phát, trung bình hơn 2 ngày/phát.
Ngoài đời giao du hơn 22 năm, chẳng nhớ đã khen lần nào chưa. Nhưng chuyên gia nói xấu sau lưng, kiểu như: “Cô Hà bạn mẹ còn đánh đá, béo bụng, nhão cơ… hơn mẹ nhiều”. Con nó còn cãi: “Cô Hà thì liên quan. Có mà cô ý xinh hơn mẹ thì có”.