Ba cựu phóng viên của tờ tin Binh đoàn Tây Nguyên (từ trái sang): anh Đắc Sinh

Ba cựu phóng viên của tờ tin Binh đoàn Tây Nguyên (từ trái sang): anh Đắc Sinh, PTBT nhưng thực chất là người điều hành chung, mình và nhà báo Hồng Sơn.
Anh Đắc Sinh khi làm sếp của mình đeo quân hàm đại uý. Về sau anh xuất ngũ và trở thành TBT Báo Phú Thọ. Anh Hồng Sơn là đại tá, nguyên trưởng phòng chuyên đề Nhân chứng và Sự kiện của Báo Quân đội Nhân dân.
Thời ở Tây Nguyên, viết báo không có nhuận bút mà chữ cứ tuôn ào ào…