Ăn cưới bạn dương

1 1 1 1 1  
Ăn cưới bạn dương. Chúc 2 bạn trăm năm hạnh phúc Fan Duong Đoàn Cường Còi Giang Duc Xom Lê Nam Ha Tran Mít Tépriu Toan Nguyen Tien