A di đà phật Đừng đem phật pháp Mẹ Quan Âm

A di đà phật Đừng đem phật pháp Mẹ Quan Âm, bộ đồ lam ra mah làm ô uế cửa phật!!! Đừng vô chùa sẽ là mối đe doạ cho các chú tiểu. Ko bh chấp nhận loại người này. Coi dc đúng 10 giây tắt liền vì quá mắc ói!!!
Hên là mới đi xong đó chứ ko chắc tại chỗ!!!!
#ấudâmlàtộiác