1  
…. Thank you so much!
Là phụ nữ …. chỉ thế thoii đã đủ yếu mềm rồi. ❤