Để có thể cắt tỉa phục vụ cho việc làm đẹp đồng thời cũng để cho móng tay có được độ bền cao thì phần móng phải đảm