Lâu lắm mới đc lên đồ son phấn đi ăn cưới. Vy Trang Ngố Nga