bạn này cũng ghê ghớm phết nhỉ,đọc cũng có cái đúng,nhưng thường thì mình là phận con cháu,quá quắt quá mới nói phải trái với mẹ chồng,còn