1tr3 mà sao nhiều chức năng thế này

1 1  
1tr3 mà sao nhiều chức năng thế này
Lại còn mới sáng bóng nữa
Ảnh e chụp vẫn còn dìm máy lắm đấy nhé
Ở ngoài còn sáng bóng hơn nhiều ạ
See Translation

3 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *