1h16 phút cho quãng đường 2km từ cửa rừng lên đỉnh

1h16 phút cho quãng đường 2km từ cửa rừng lên đỉnh, tốc độ và thể lực không quá tệ.
-Khánh Linh: sau mấy năm không leo núi, mệt vãi chưởng.
-Từ tuần sau mình sẽ đi rừng leo núi liên tục.
-Ba bị làm sao thế?
-Ba bị bình thường:).
Hi vọng sau này 2 đứa thích cái trò này.
-Đỉnh Lang Biang-