1 người bạn nhỏ người đồng bào Lô Lô

1 người bạn nhỏ người đồng bào Lô Lô, 2 anh em có hẹn ước bằng việc đã kí vào lòng bàn tay của nhau.
Ps nó làm đại ca lên Đồng Văn đỡ buồn bao nhiêu. Nhớ học cho tốt sau này có nhiều xiền còn rủ đại cưa đi Singapore…