1 anh quay phim

1  
1 anh quay phim
1 anh đạo diễn, chỉ từng tí một tay thế này, chân thế kia, dáng như này, té nước như kia mà vẫn không thể diễn sâu nổi.
Khó đào tạo

See Translation

16 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *