动情是容易的 因为不会太久

动情是容易的 因为不会太久
留恋是不幸的 因为曾经拥有
……
快乐是容易的 因为短暂逗留
深爱是残忍的 它不喜新厌旧
….
Cảm nắng thật đơn giản, vì ko thể kéo dài quá lâu
Lưu luyến là bất hạnh, bời vì những thứ đã từng có
…..
Vui vẻ đơn giản thôi mà, vì cũng chỉ là thoáng qua
Sâu đậm là tàn nhẫn, vì nó không thích có mới nới cũ
….
See Translation