Nếu nhân viên của tôi làm việc cho tôi

Nếu nhân viên của tôi làm việc cho tôi, nhưng lúc nào cũng tìm cách nói xấu sau lưng tôi, lập tức tôi cho nhân viên đó nghỉ việc ngay lập tức. Trong một cơ quan nhà nước cũng vậy đảng lãnh đạo thì anh phải phục tùng mệnh lệnh nhà nước anh muốn chống đối thì cút ra ngoài xã hội mà chống đối.
Nhưng không ít kẻ trong túi có thẻ đảng, ăn lương nhà nước nhân dân nhưng lại lên mạng phán động hơn ai hết, thành phần này nó mới nguy hiểm vì chúng nằm trong bộ máy công quyền. giống như bọn nhà báo cứ rút thẻ hành nghề của chúng xem chúng dám chống đối hay không, hay như quân giáo viên mất dạy cứ cấm dạy xem chúng có dám đầu độc đám học sinh ko? Thực sự cơ quan giám sát quá kém hoặc toa rập dung túng bao che nên mới có những thằng thầy giáo như Châu hay bọn con Hoàng Anh giáo viên công thương gì đó.
Thậm chí có những ké khi vào đảng làm đơn xin cho bằng đường ” thề trung thành với lý tưởng” Nhưng khi no xôi chán chè về hưu hốc cho lắm vào rồi lại lên mạng chửi đảng. Đó là những ké cơ hội vào đảng kiếm ăn, loại này baayy giờ trong đảng phải hàng ngàn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *