Bạn có thể không thích hay kì thị về bảo hiểm

Bạn có thể không thích hay kì thị về bảo hiểm. Nhưng bạn vẫn phải công nhận với tôi rằng bảo hiểm rất cần cho cuộc sống này?
Theo số liệu báo cáo của Manulife về việc chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 2016, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm là 13.301 tỷ đồng ( bao gồm chi trả giá trị hoàn lại, chi đáo hạn, sự kiện bảo hiểm) tăng 41,5% so với cùng kì năm 2015.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2016 ước đạt 49,677 tỷ đóng tăng 29,8% so với năm 2015. Bạn nghĩ sao về điều này?
Số liệu hợp đồng có hiệu lực ( theo hợp đồng chính) ước đạt 6.833.677 hợp đồng tăng 17,6% so với cùng kì năm trước.
Và năm 2016 Manulife tăng vốn điều lệ từ 975 tỷ lên 1.820 tỷ. Cơ cấu đầu tư của các DNBH mang tính an toàn với khoảng 65,1% đầu tư vào trái phiếu chính phủ, 17% đầu tư vào tiền gửi ngân hàng và 5,4% đầu tư vào trái phiếu được chính phủ bảo lãnh.
Điều đó chứng tỏ nếu các cty BHNT lừa đảo thì liệu có được cấp phép hoạt động tại Việt Nam và được rất nhiều số đông người tham gia.
Hãy dành 10′ để tìm hiểu vì chính bạn và những người thân yêu của bạn. Đừng nghe những gì người khác nói!!!
See Translation

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *